24e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden

De stand van onze economie

Spreker
Tijden
-

De economie herstelt snel, de werkloosheid is laag en de lonen stijgen. Tegelijkertijd geeft maar liefst 34 procent van de huishoudens aan het moeilijk te vinden om rond te komen. Hoe kijkt econoom Mathijs Bouman tegen deze tegenstelling aan: groeit de kloof tussen rijk en arm? Wat is de invloed van de toegenomen flexibilisering op de arbeidsmarkt? Hoeveel mensen zijn niet officieel werkloos, maar zoeken eigenlijk wel werk? Gaat de koopkracht omlaag nu de inflatie snel oploopt en huishoudens in ‘energie-armoede’ leven? Wie zijn de nieuwe risicogroepen? Bouman heeft heus niet alle antwoorden op deze vragen, maar doet wel een poging!