22e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Debat: Brede Schuldenaanpak, de tussenstand

Locatie/zaal
Tijden
-

Sinds mei vorig jaar geeft het kabinet invulling aan een brede schuldenaanpak. Wat merkt de praktijk al van de 40 actiepunten? Welke nieuwe wetswijzigingen komen er aan? Welke effecten mogen we verwachten van de nieuwe landelijke publiekscampagne “Kom uit je schuld”, om het taboe op schulden te doorbreken? Welke nieuwe stappen worden gezet en…is het voldoende? Want hoe voorkomen we betalingsachterstanden en nieuwe schulden? We zien een toename van werkende armen; een steeds grotere discrepantie tussen wat je verdient en wat je nodig hebt. Voedselbanken zien mensen met een baan voorbij komen die genekt worden door stijgende lasten. Onderverzekerden dreigen in Nederland. Op welke signalen moeten we letten, zowel economisch als politiek, om mensen met dreigende schulden vroegtijdig te kunnen bereiken en meer mensen te helpen?