24e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden

Debat ”Eerder, sneller, verder in de praktijk”

Tijden
-

Verdere verbetering van de aanpak van problematische schulden

Als gevolg van de coronapandemie zullen meer mensen naar verwachting te maken krijgen met schulden. Daarom heeft het kabinet de armoede- en schuldenaanpak geïntensiveerd en versneld. Dat is nodig want nog altijd ruim 614.000 huishoudens worstelen met (problematische) schulden. Maar een fractie van deze groep terecht komt bij passende hulpverlening. We maken met z'n allen in onze branche prachtige vorderingen in het uitbreiden van 'de instrumentenkoffer' van de financiële dienstverleners. Gaan we hiermee de groep bereiken die we nu (nog) niet bereiken? Of wat is er nog meer nodig? Over deze en andere actuele vraagstukken gaan we met elkaar in gesprek.

  • Weten we de mensen die hulp nodig hebben vroegtijdig te bereiken en hoe krijgen (en houden) we hen in een schuldhulptraject? Hoe kunnen we met alle ketenpartners dit proces verder versnellen?
  • Hoe kunnen we inzichten uit onderzoek beter borgen in de organisatie? Hoe verbeteren en vernieuwen we onszelf? (vakmanschap)
  • De rol van de overheid: hoe verder na de kinderopvangtoeslagaffaire?
  • Bestaanszekerheid/werkende armen: schulden kunnen niet meer los worden gezien van de snel opgelopen kosten voor wonen. Het vrij besteedbaar inkomen staat onder grote druk als gevolg van woonlasten. Door te hoge woon-, zorg- en energiekosten komen mensen met lage lonen, met sterk wisselende inkomsten, zzp-ers en uitkeringsgerechtigden structureel in de knel.

Onder leiding van Marianne van den Anker met medewerking van Dick van Maanen, Renee van der Palen en Paul Otter.