23e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Hoe verhouden schuldenaars en schuldeisers zich tot elkaar in tijden van corona?

Tijden
-
  • Wat zien we bij schuldenaren? (o.a. nieuwe groepen, veerkracht onder druk)
  • Wat zien we bij schuldeisers?
  • Doen we genoeg of is er meer nodig?
  • Wat hebben we van schuldeisers nodig als er een schuldengolf aankomt?
  • Wat hebben we nodig van debiteuren?
  • Wat hebben we nodig van de overheid?