23e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Investeren in schulden!

Spreker
Tijden
-

De coronacrisis raakt de hele samenleving maar met name de meest kwetsbaren. Naast de gezondheidscrisis is er ook sprake van een bestaanszekerheidscrisis, de verwachting is dat meer inwoners afhankelijk zullen worden van een uitkering en financiƫle problemen zullen krijgen. Gemeenten staan in de frontlinie als het gaat om de zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners. Met gericht armoedebeleid en schuldhulpverlening proberen gemeenten vroegtijdig financiƫle problemen te signaleren en waar mogelijk te helpen. Tegelijkertijd staan gemeenten ook voor lastige keuzes vanwege bezuinigingen en is het de uitdaging om kwetsbare inwoners bestaanszekerheid te kunnen blijven bieden en nieuwe doelgroepen op te vangen. Welke keuzes maken gemeenten? Welke nieuwe stappen zetten gemeenten en andere ketenpartijen al? En wat zijn de landelijke ontwikkelingen?