22e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Lunchbreak en wisselen van deelsessies

Locatie/zaal
Tijden
-