23e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Pauze en gelegenheid tot het ontmoeten van elkaar in de virtuele koffiecorners

Tijden
-