Donderdag 12 december 2019
22e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden (APS)
In het minnelijke en het wettelijke traject
De Aanpak van Problematische Schulden

Deelsessies Ronde A: 1, 2, 3, 4 en 5.

11:11 tot 12:05
1. Sociaal Hospitaal, doorbraak in complexe multiproblematiek

‘De schuldenproblematiek in Nederland baart ons als zorgverzekeraar zorgen. We zien van dichtbij dat wie schulden heeft, vaak door boetes van de regen in de drup komt. En dat wie op meer plekken schulden heeft, vaak wel heel veel ‘hulp’ om zich heen heeft, maar tóch niet echt van zijn schuld af komt. Het hebben van schulden heeft vaak grote invloed op het welbevinden en functioneren van mensen. Wie gek wordt van de schulden is niet geholpen met een gang naar de huisarts of een gesprek bij de psycholoog, dan pak je het probleem niet aan bij de kern. Als zorgverzekeraar leveren wij een bijdrage aan de signalering en aanpak van niet-zichtbare huishoudens met multi-problematiek in het Sociaal Hospitaal, een samenwerking tussen de Gemeente Den Haag, Instituut voor Publieke Waarde en CZ.’

Gertjan van Rossum, Businessmanager, CZ / CbusineZ en als projectleider betrokken bij Sociaal Hospitaal 070, een project vanuit Schuldenlab070 in Den Haag   

2. Onder bewind en uit de schulden: schuldbemiddeling door bewindvoerder Wsnp voor cliënten in beschermingsbewind
  • Uniforme werkwijze
  • Erkenning van de positie van de beschermingsbewindvoerder
  • Korte doorlooptijden, hoge succesratio’s, veelvuldige inzet van dwangmiddelen
  • Samenwerking met gemeenten m.b.t. saneringskredieten

Stephan van der Giessen MSc, Directeur, Schuldbemiddeling Nederland B.V.

3. Hoe schulden juist de meest kwetsbare groepen treffen

Te veel mensen weten hun weg niet te vinden in het complexe systeem van toeslagen en regelingen. Mensen zijn minder zelfredzaam dan wordt aangenomen. Vaak spelen er tal van problemen. Uiteindelijk is soms dakloosheid na een jarenlange weg het gevolg. Hoe komt het dat mensen zo lang geen adequate hulp krijgen? Wat kan en moet er beter? En wat kan de opvanginstelling zelf ook doen? En hoe wordt een brug geslagen naar de gemeentelijke schuldhulp? Een inkijk in de schuldenwereld vanuit de meest kwetsbare groepen.

drs. Karen van Brunschot, Senior Adviseur/Projectleider, Federatie Opvang

4. Blockchain en de Groningse Kredietbank

Hoe kunnen we schulden voorkomen? Hoe zorgen we dat mensen die toch in de problemen komen, eerder de juiste hulp vinden en krijgen? Burgers kunnen met hulp van de Groningse Kredietbank (GKB) hun schulden oplossen en hun uitgaven weer onder controle krijgen. De GKB wil hen graag coachen naar financieel gezond gedrag, maar is veel tijd kwijt aan het actualiseren van het overzicht van betalingsachterstanden, inkomsten en uitgaven.
De gemeente Groningen ontwikkelde daarom een blockchaintoepassing om schuldhulpverleningsprocessen te innoveren. Blockchaintechnologie leent zich bij uitstek voor omgevingen waar veel partijen informatie op een betrouwbare wijze willen uitwisselen. En het biedt overzicht, omdat informatie zichtbaar is voor diegenen die dat mogen zien.

Hans Julsing MGMDirecteur Sociale Zaken en Werk, Gemeente Groningen

 
VOL - 5. Project De Schuldenrechter; hoe het probleem, de burger met schulden, weer centraal komt te staan en niet de procedure, regel of organisatie - VOL

Het project De Schuldenrechter heeft tot doel om de Rechtspraak en haar omgeving te laten komen tot een samenhangende aanpak voor burgers met schulden. Er is sprake van een wirwar van regels. Hoe kan het eenvoudiger? Waar kan de Rechtspraak juridische stromen en procedures bij elkaar brengen; hoe kan de organisatie van de rechtbank worden aangepast zodat de burger minder van het kastje naar de muur wordt gestuurd; welke wetgeving zit eigenlijk samenhang in de weg; hoe kunnen informatiestromen van bijvoorbeeld rechtspraak en gemeentes bij elkaar worden gebracht; kunnen er schuldenfunctionarissen worden aangesteld die beschikbaar zijn voor alle rechters/procedures zodat de rechter altijd, ongeacht de zaaksoort, kan doorverwijzen (vgl. de inzet van mediationfunctionarissen). Kortom: hoe komt het probleem, de burger met schulden, weer centraal kom te staan en niet de procedure, regel of organisatie? Dit najaar zal vanuit de Rechtspraak meer bekend worden gemaakt over de nieuwe aanpak.

mr. Erik BoermaLid Werkgroep Schuldenrechter

17. Juridische APK (herhaling)

Aan de hand van recente jurisprudentie en wetswijzigingen wordt een breed scala aan juridische ontwikkelingen besproken, o.a.:

  • Beslagvrije voet (complicaties, beslag op toeslagen)
  • Beschermingsbewind (werking bewindregister, bijzondere bijstand)
  • Schuldhulpverlening (Wat te doen bij weigering/stopzetting, belemmeringen bij fraudeschulden)
  • Verwachte wetgeving: beslagvrije voet bij bankbeslag, modernisering beslagverboden bij beslag op inboedel

mr. André MoermanEigenaar www.schuldinfo.nl en docent Executie en Beslag, Manager materiële dienstverlening, Bindkracht10 en Voorzitter Signaleringscommissie LOSR / Sociaal Werk Nederland

Spreker: 
mr. Erik Boerma
Stephan van der Giessen MSc
drs. Karen van Brunschot
Hans Julsing MGM,
Gertjan van Rossum