22e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Schuldhulpverlening op de schop

Spreker
Locatie/zaal
Tijden
-

Schuldhulpverlening staat volop in de belangstelling en is enorm in beweging. Ook binnen de NVVK vinden op diverse terreinen ontwikkelingen plaats.

 • NVVK-Jaarcijfers schuldregelingen
 • Nieuwe convenanten, o.a. KPN, BringWay en basisconvenant Vroegsignalering
 • Schuldenknooppunt (NVVK-wereldstekker): een digitale oplossing, die leidt tot
  uniformering van berichtenuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers
 • Landelijke Basisnorm Schuldhulpverlening: wat mag je als burger verwachten?
 • Op te stellen beroepscompetentieprofiel voor schuldhulpverleners
 • Update van recente internetconsultaties, zoals Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind
  en de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Samenwerking met SchuldenlabNL