24e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden

Sessie 2. Actualiteiten vanuit de gerechtsdeurwaarder

Tijden
-
  • Registers bij schuldenproblematiek:
  • Digitaal Beslagregister en één coördinerend deurwaarder, wat betekent die rol?
  • Daarnaast is er het CBM-register en Wsnp-register. Wanneer kom je erin en eruit?
  • Privacyaspecten: wie beheert de registers? hoe lang blijven gegevens bewaard?
  • Eerste ervaringen met de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag (Wskd) per 1 januari 2021: verbreding van het beslagregister om het bestaansminimum van mensen met schulden beter te beschermen en om ophoging van schulden met onnodige proces- en executiekosten te voorkomen.
  • De Toekomst