24e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden

Sessie 8. Spreekuur Vroegsignalering

Tijden
-

Vroegsignalering van schulden heeft zich bewezen als effectieve manier om te voorkomen dat betalingsachterstanden zich ontwikkelen tot problematische schuldsituaties. Sinds 1 januari jongstleden is vroegsignalering een verplichte taak geworden in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Hiermee is ook de gegevensuitwisseling met de vaste-lasten partners geregeld. Er bestaan inmiddels veel verschillende praktijken in de uitvoering van vroegsignalering bij gemeenten en hun partners. Wat kunnen we van elkaar leren op dit gebied? Aan bod komt:

  • Op welke manieren geven gemeenten vroegsignalering vorm?
  • Outreachende aanpak: Hoe kom je van de deur naar de keukentafel? Wat als de inwoner de boot afhoudt?
  • Multiproblematiek: Hoe pak je andere problemen op, om de cliĆ«nt in beweging te krijgen en te houden?
  • Opvolging van signalen: Wat is effectief? Wat als een inwoner keer op keer wordt aangemeld?
  • Tips en tools om met vroegsignalering echt een verschil te maken.