24e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden

Sessie 9. Effectievere en efficiëntere gegevensverzameling

Tijden
-

aan de hand van een klantreis schuldhulpverlening
Eén van de doelen van de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is een betere ontsluiting van gegevens, zodat de schuldhulpverlening nog effectiever en efficiënter wordt én de inwoner wordt ontzorgd. Per 1 januari jongstleden is daarom de inlichtingenplicht voor inwoners gewijzigd om vertraging, langere wacht- en doorlooptijden en uitval te voorkomen. De schuldhulpverlener dient nu zelf de benodigde gegevens over schulden, inkomen en vermogen te verzamelen. Hiervoor zijn nieuwe instrumenten beschikbaar gekomen. Op basis van een klantreis schuldhulpverlening nemen we de grondslagen en de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling met elkaar door. Aan bod komt:

  • Hoe de schuldhulpverlener gegevens over inkomsten, vermogen en beslagvrije voet eenvoudig kan raadplegen
  • De nieuwe rekentool voor het berekenen van de beslagvrije voet
  • Suwinet-Inkijk/Wgs-inlezen: informatie over inkomen, vermogen en schulden
  • Privacy-aandachtspunten waar je als schuldhulpverlener rekening mee moet houden (oa. wanneer mag je welke gegevens raadplegen?)