Donderdag 12 december 2019
22e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden (APS)
In het minnelijke en het wettelijke traject
De Aanpak van Problematische Schulden

dr. Sandra Phlippen

Econoom
en Socioloog

Universitair docent toegepaste economie, Erasmus School of Economics, Rotterdam.
Hoofd Nederland, Economisch Bureau van ABN Amro. Voorheen chef economie, Algemeen Dagblad