Donderdag 12 december 2019
22e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden (APS)
In het minnelijke en het wettelijke traject
De Aanpak van Problematische Schulden

mr. Marten van Vugt

Raadsheer, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Voormalig voorzitter Recofa