Donderdag 13 december 2018 - Utrecht
21e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden (APS)
In het minnelijke en het wettelijke traject
De Aanpak van Problematische Schulden

mr. Marten van Vugt

Raadsheer, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Voormalig voorzitter Recofa