23e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Dick van Maanen

Bestuurslid NVVK en Directeur-Bestuurder
St. Stadsring51