Conferentie
25e Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden (APS)

dr. Nadja Jungmann

Lector Schulden en incasso, Hogeschool Utrecht
Social Force