23e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

dr. Tamara Madern

Procesmanager, Schouders Eronder, Zelfstandig adviseur en Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering
Hogeschool Utrecht