23e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Jeroen van de Werken

Manager Operatie Debiteuren Beheer
Achmea