22e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Martin Wörsdörfer

Tweede Kamerlid VVD-fractie
- uur | Oudegracht 1 - 4