Conferentie
25e Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden (APS)

mr. Christa Romani

Trainer en mede-eigenaar
Inkomensinzicht Training & Advies