24e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden

mr. Ellen Hoevenaars-van't Kruijs

Senior Adviseur
Rechtbank Rotterdam