22e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

mr. Erik Boerma

Insolventierechter
Rechtbank Oost-Brabant
Deelprogrammaleider, KEI-Toezicht Lid Werkgroep Schuldenrechter, Portefeuillehouder IVO-Toezicht