22e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

mr. Hans Zuurmond

Rechter/Teamvoorzitter
Rechtbank Midden-Nederland