24e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden

mr. Renee van der Palen

Beschermingsbewindvoerder
Senz Bewind

Voormalig opleidingscoördinator, Bewindvoerdersopleiding Hogeschool Utrecht