23e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Stroomversnelling door Corona

Spreker
Tijden
-

Schuldhulpverlening staat volop in de belangstelling en is enorm in beweging. Ook binnen de NVVK vinden op diverse terreinen ontwikkelingen plaats.

  • Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 ten behoeve van betere gegevensuitwisseling
  • Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen (NVIB) i.o.
  • Actieplan COVID-19 en schuldenproblematiek in Nederland
  • Adviesrecht gemeenten
  • Van Msnp naar Wsnp
  • Saneringskredieten
  • Aan de slag met de DigiD drempel