23e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Vragen en discussie onder leiding van de dagvoorzitter