24e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden

Waar staan we nu en waar willen we heen? Kompas voor 2022

Tijden
-

De grote schuldengolf is vooralsnog niet aangespoeld. Is het risico voorbij of moeten we ons hart nog even vasthouden? En wat zijn de komende periode onderwerpen die aandacht verdienen bij de aanpak van schulden? Welke keuzen gaat de politiek maken over de energietransitie, de woningmarkt, een nieuw pensioenstelsel en andere belangrijke bepalers voor de ontwikkeling van de schuldenproblematiek? Deze en andere vragen komen aan bod in deze bijdrage waarin wordt teruggekeken, maar vooral vooruitgekeken naar de opgaven voor het komend jaar.