De Aanpak van Problematische Schulden (APS)
In het minnelijke en het wettelijke traject

Geslaagde 19e Jaarconferentie

Op vrijdag 8 december jl. vond de jaarlijkse conferentie´De Aanpak van Problematische Schulden´ plaats in Hotel Postillion Bunnik. Met plezier kijken we terug op een dag vol lezingen, debat en deelsessies, die door 200 deelnemers werd bijgewoond.

Op de website, onder het kopje Terublik 2016, zijn de presentaties te downloaden en foto's te bekijken.
Graag tot volgend jaar!