19e Jaarconferentie | Donderdag 8 december | Hotel Postillion Bunnik
De Aanpak van Problematische Schulden (APS)
In het minnelijke en het wettelijke traject

Het schuldhulpevent van het jaar!

Ook deze editie brengen wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de aanpak van problematische schulden. Uniek is de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen betrokkenen vanuit zowel het gemeentelijke(Wgs-) en wettelijke Wsnp-traject, beschermingsbewind en maatschappelijk werk als vanuit (vertegenwoordigers van) schuldeisers.

Een greep uit de onderwerpen:

 • Helicopterview NVVK aanpak van problematische schulden
 • Debat “Middeninkomens de nieuwe armen?”
 • Grenzen aan de incasserende overheid: de balans opgemaakt!
 • De aanpak van schulden bij de toeleiding naar werk door het UWV
 • Nieuw Screeningsinstrument voor beschermingsbewind
 • Actualiteiten Wsnp
 • 'Mobility Mentoring’: een nieuwe vorm van begeleiding van cliënten met problematische schulden
 • Toeslag of Tegenslag? Knelpunten bij de toekenning en invordering van toeslagen
 • Samenwerking beschermingsbewind en schuldhulpverlening: eerste resultaten Project´Samen verder´

Deze jaarconferentie is bestemd voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • Leidinggevenden en (beleids) medewerkers Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Bewindvoerders (Wsnp, Beschermingsbewind)
 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Medewerkers incasso bij woningcorporaties, energie-en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Schuldeisers
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Sociaal raadslieden
 • Medewerkers verslavingszorg
 • Maatschappelijk werkers
 • Dak- en thuislozenwerk/ GGZ/MEE

Met onder andere

Lector Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht
Adviseur, Social Force
Manager Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening Rijnstad
Voorzitter Signaleringscommissie LOSR, Docent Executie en Beslag (www.schuldinfo.nl)
Wethouder Werk, Inkomen en Participatie, Gemeente Amsterdam
Voorzitter Commissie Werk en Inkomen, VNG
Directeur
Nibud