23e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Programma

-

Schuldhulpverlening staat volop in de belangstelling en is enorm in beweging. Ook binnen de NVVK vinden op diverse terreinen ontwikkelingen plaats.

 • Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021 ten behoeve van betere gegevensuitwisseling
 • Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen (NVIB) i.o.
 • Actieplan COVID-19 en schuldenproblematiek in Nederland
 • Adviesrecht gemeenten
 • Van Msnp naar Wsnp
 • Saneringskredieten
 • Aan de slag met de DigiD drempel
-

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam hebben in samenwerking met de NVVK de gevolgen van de coronacrisis voor de schuldhulpverlening in kaart gebracht. Hiervoor is een enquête gehouden onder met name uitvoerend Professionals. Wat ziet u in de praktijk veranderen? Waar maakt u zich zorgen om? Zijn er ook kansen in coronatijden?

-

Marianne van den Anker, Dagvoorzitter, Radiopresentator, Bestuurder en Ambassadeur "Een tegen eenzaamheid" Ankerpunt

-
1. Actualiteiten Beslagwetgeving 2021

Om mensen met schulden beter te helpen, treedt op 1 januari a.s. de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking. De beslagvrije voet - het bedrag waar schuldeisers niet aan mogen komen - blijkt in de praktijk vaak te laag te worden vastgesteld. Veel mensen met schulden komen daardoor onder het absolute bestaansminimum terecht, ook omdat schuldeisers niet van elkaar weten dat ze beslag leggen op hetzelfde inkomen. De nieuwe wet moet hier verandering in brengen. Daarnaast zijn er wijzigingen op het gebied van het beslagrecht. Aan bod komt:

 • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbbv)
  • Hoe wordt de beslagvrije voet vastgesteld?
  • Wat kun je doen bij hoge woonlasten?
  • Gevolgen verplichte beslagvolgorde
 • Invoering beslagvrije bedrag voor bankbeslag
 • Modernisering beslag op inboedel en auto
2. Actualiteiten versnelling schuldhulpverlening

“Meer mensen sneller helpen” is de uitdaging voor de schuldhulpverlening. Een streven dat hoog op de agenda staat, nog versterkt door de zorgen om de grote groep huishoudens die momenteel door de coronacrisis in de financiële problemen komt. Vooral de ontwikkeling van digitale instrumenten moet helpen om de schulddienstverlening sneller te laten verlopen. Ook de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari a.s., die de gegevensuitwisseling makkelijker maakt, kan bijdragen aan deze versnelling. Aan bod komt:

 • Schuldenknooppunt: digitaal communiceren tussen schuldhulpverleners en schuldeisers
 • Collectief Schuldregelen: gaan we met deze werkwijze de 120 dagen die er nu staan voor het treffen van een schuldregeling echt substantieel terugbrengen?
3.Voortgang herstelorganisatie kinderopvangtoeslag: hoe omgaan met de belastingschuld van je cliënt?

Bij de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag is de afgelopen jaren veel niet goed gegaan. Naar schatting heeft de Belastingdienst bijna 30.000 mensen onterecht als fraudeur bestempeld. Zij moesten tienduizenden euro's aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Velen van hen raakten in grote financiële problemen. De Herstelorganisatie Toeslagen is inmiddels gestart met hulp aan gedupeerde ouders. Maar welke praktische, juridische en financiële gevolgen heeft eventuele compensatie voor schuldenaren en schuldeisers? Aan bod komt:

 • Wanneer komt compensatie in beeld?
 • Wie heeft er recht op: jouw cliënt of de schuldeiser?
 • Wat is moreel en juridisch gezien de status van de compensatie?
 • Welke strategie hanteren voor huidige en toekomstige cliënten?
 • Waar kan ik mijn cliënt aanmelden?
Spreker
4. Pubers en Poen: het belang van financiële opvoeding voor het voorkomen van schulden

Als financieel en maatschappelijk hulpverlener help je cliënten met het oplossen van schulden. Vaak betreft het gezinssituaties met kinderen. Gezinnen die van generatie op generatie in armoede leven. Dan is het belangrijk om in je gesprekken de diepte in te gaan door te kijken waar bepaald gedrag in het omgaan met geld vandaan komt en hoe je daar nieuw gedrag overheen kunt leggen. Juist jongeren hebben moeite met impulsbeheersing en het kunnen overzien van de lange termijn. Ouders spelen een belangrijke rol als het gaat om de financiële toekomst van hun kind. Aan bod komt:
- De “1-klik generatie” en omgaan met geld: praktische kennis en impulsbeheersing moet beter
- Welke rol kunnen financieel en maatschappelijk hulpverleners spelen op dit gebied?
- Hoe krijg je ouders enthousiast?
- Hoe doorbreek je patronen in het omgaan met geld?
- Hoe maak je jongeren financieel scherper?
- Top 3 valkuilen van de jeugd in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan online gokken.

Spreker
5. Actualiteiten vanuit de gerechtsdeurwaarder
 • Effecten modernisering van beslag en executierecht voor schuldeiser en schuldenaar
 • Inperken marktwerking gerechtsdeurwaarders door Verordening Begrenzing Tarieven
 • Verhoging Btag Tarieven
 • De Toekomst - benodigde realisaties in de komende jaren: Verbreding Beslagregister, inzage in saldo informatie, vereenvoudigde incassoprocedure, eenvoudige overgang van inning naar sanering
-

De coronacrisis raakt de hele samenleving maar met name de meest kwetsbaren. Naast de gezondheidscrisis is er ook sprake van een bestaanszekerheidscrisis, de verwachting is dat meer inwoners afhankelijk zullen worden van een uitkering en financiële problemen zullen krijgen. Gemeenten staan in de frontlinie als het gaat om de zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbare inwoners. Met gericht armoedebeleid en schuldhulpverlening proberen gemeenten vroegtijdig financiële problemen te signaleren en waar mogelijk te helpen. Tegelijkertijd staan gemeenten ook voor lastige keuzes vanwege bezuinigingen en is het de uitdaging om kwetsbare inwoners bestaanszekerheid te kunnen blijven bieden en nieuwe doelgroepen op te vangen. Welke keuzes maken gemeenten? Welke nieuwe stappen zetten gemeenten en andere ketenpartijen al? En wat zijn de landelijke ontwikkelingen?

-

We staan aan de vooravond van een enorme schuldengolf. Wat kun je doen als professional om je voor te bereiden op de toekomstige stijging in werk? Een grote groep burgers met hoge vaste lasten die te maken hebben met een daling van het inkomen; hoe gaan we daarmee om? Kunnen we schulden voorkomen als zelfstandigen wordt gevraagd om zich om te scholen?

Met medewerking van Peter Heijkoop, voornoemd en drs. Pieter Hilhorst, Publicist en Actieonderzoeker, Amargi vrij van geldzorgen. Onder leiding van de dagvoorzitter Marianne van den Anker, voornoemd

-
2. Actualiteiten versnelling schuldhulpverlening

“Meer mensen sneller helpen” is de uitdaging voor de schuldhulpverlening. Een streven dat hoog op de agenda staat, nog versterkt door de zorgen om de grote groep huishoudens die momenteel door de coronacrisis in de financiële problemen komt. Vooral de ontwikkeling van digitale instrumenten moet helpen om de schulddienstverlening sneller te laten verlopen. Ook de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari a.s., die de gegevensuitwisseling makkelijker maakt, kan bijdragen aan deze versnelling. Aan bod komt:

 • Schuldenknooppunt: digitaal communiceren tussen schuldhulpverleners en schuldeisers
 • Collectief Schuldregelen: gaan we met deze werkwijze de 120 dagen die er nu staan voor het treffen van een schuldregeling echt substantieel terugbrengen?
6. Effectiever aan de slag in je werk: hoe weet je welke aanpak werkt?

Op veel plekken in het land zijn professionals bezig om de hulp- en dienstverlening aan mensen met problematische schulden te verbeteren. Er lopen pilots en onderzoeken waarvan we de uitkomsten toepassen in ons dagelijks werk. Hoe kun je je eigen aanpak nog effectiever maken? Aan bod komt:

 • Hoe kun je inzicht krijgen in de effectiviteit van jouw dienstverlening?
 • Wat zijn manieren om eenvoudig de effectiviteit te vergroten?
 • Werkzame bestanddelen: wat is er bekend in de wetenschap?
 • Introductie van de gereedschapskist Innoveren en Evalueren van Schouders Eronder
7. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bewindvoering

Bewindvoerders zijn professionals die als wettelijke taak hebben om de financiële belangen van de onder bewind gestelde te beschermen en om de financiële zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. Bewindvoerders(organisaties) geven aan dat hun cliëntengroep de laatste jaren is veranderd: het aandeel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is gegroeid. Het is vaak voor professionals lastig om mensen met een LVB richting financiële zelfredzaamheid te begeleiden. Daarom zijn wij samen met verschillende bewindvoerders een onderzoek gestart om te kijken hoe mensen met een LVB het beste kunnen worden ondersteund. Aan bod komt:

 • Waarin verschillen het financiële gedrag en financiële vaardigheden van cliënten met een LVB van andere cliënten?
 • Hoe kunnen bewindvoerders deze groep het beste begeleiden?
8. Uit de schulden met de Buddy-App: eerste praktijkervaringen

Een App die ervoor zorgt dat mensen minder snel in de financiële problemen komen, dat klinkt utopisch maar is er nu ook echt. Samen met gemeentes en schuldhulpverlening is de Buddy-app ontwikkeld.

9. Schuldhulpverlening aan ondernemers

Schuldhulpverlening voor ondernemers heeft de laatste tijd veel meer aandacht en ruimte in de media. Vanwege de ‘coronacrisis’ is dit noodzakelijker dan ooit. De toegang tot schuldhulpverlening is voor de zzp’er, de vennoot in een V.O.F. of voor de DGA van een besloten vennootschap nog erg moeilijk. Er zijn echter goede mogelijkheden om ondernemers met financiële problemen te helpen. Welke opties zijn er? Wanneer is het mogelijk om de onderneming voort te zetten in zo’n traject? En waar moet je als hulpverlener kennis van hebben om een dergelijk traject succesvol uit te voeren? Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Hoofdlijnen van de mogelijkheden voor schuldhulpverlening aan ondernemers
 • Bijzondere aandachtspunten die hierbij spelen
 • Enkele voorbeelden uit de praktijk
-
 • Wat zien we bij schuldenaren? (o.a. nieuwe groepen, veerkracht onder druk)
 • Wat zien we bij schuldeisers?
 • Doen we genoeg of is er meer nodig?
 • Wat hebben we van schuldeisers nodig als er een schuldengolf aankomt?
 • Wat hebben we nodig van debiteuren?
 • Wat hebben we nodig van de overheid?