24e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
Profiteer van 100 euro vroegboekkorting t/m 15 oktober

Programma

-

Schuldhulpverlening staat volop in de belangstelling en is enorm in beweging. Ook binnen de NVVK vinden op diverse terreinen ontwikkelingen plaats, waarvan u de actuele stand van zaken hoort.

-

Nieuwe inzichten uit langlopend onderzoek naar inkomenspositie en betaalgedrag van huishoudens & hoe deze inzichten kunnen helpen bij het voorkomen van problematische schulden en terugdringen van armoede.

Dit najaar komen de onderzoeksresultaten naar buiten van het onderzoek van de HvA naar projecten Van Schulden naar Kansen. Stichting van Schulden naar Kansen levert een bijdrage leveren aan het terugdringen van armoede als gevolg van probleemschulden. Tussen 2016 en 2020 monitorde het lectoraat van de HvA alle projecten die door de Stichting van Schulden naar Kansen en Aegon ondersteund werden in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Arnhem, Leeuwarden en Zwolle. We keken of er veranderingen te zien zijn in de financiële redzaamheid van huishoudens variërend van hun financiële kennis en vaardigheden tot hun betaalgedrag en hun inkomsten. Hiervoor ondervroegen we de deelnemers aan en de projectleiders van de projecten, leveranciers/crediteuren (woningcorporaties, zorgverzekeraars, telecombedrijven en energie- en waterleveranciers) in de zeven gemeenten. De belangrijkste uitkomsten van het programma en onderzoek passeren de revue, alsmede de lessen die uit de ervaringen getrokken kunnen worden.

-
-
-

In voorbereiding

-

Na de plenaire lezingen vinden twee rondes met deelsessies plaats. U kunt de twee sessies van uw keuze vermelden bij uw aanmelding. De sessies zijn in voorbereiding.

-
-
-

Afsluiting en borrel

Medewerking is verder toegezegd door:

  • Michaël Brouwer, KBvG (Actualiteiten gerechtsdeurwaarder)
  • Mr. André Moerman, Bindkracht10 en SchuldInfo (Juridische APK)
  • Christa Romani, Inkomensinzicht Training & Advies (Inkomensspecificatie)
  • drs. Vivian den Hartogh, Hogeschool Utrecht (Ontwikkelingen beschermingsbewind)
  • Anna Schotanus en Jacomijn Kuiper (Methodiek Budgetbeheer)