Donderdag 13 december 2018 - Utrecht
21e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden (APS)
In het minnelijke en het wettelijke traject
De Aanpak van Problematische Schulden

21e Jaarconferentie APS

Al 21 jaar volgt Studiecentrum Kerckebosch de ontwikkelingen in het minnelijk en het wettelijk traject en bij (vertegenwoordigers van) schuldeisers voor u op de voet. De sprekers lichten de thematiek en ontwikkelingen toe vanuit het gezamenlijke belang om problematische schulden terug te dringen.

Programma 2018 met o.a.:

Keynote speech door dr. Sandra Phlippen, Econoom en socioloog. Universitair docent toegepaste economie, Erasmus School of Economics , Rotterdam. Hoofd Nederland, Economisch Bureau van ABN Amro. Voorheen chef economie, Algemeen Dagblad

En verder:

 • Recente jurisprudentie en wetswijzigingen 
 • 20 jaar Wsnp
 • Helicopterview Aanpak van Problematische Schulden
 • Vernieuwing van schuldhulpverlening in Amsterdam
 • Hoe schulden juist de meest kwetsbare groepen treffen
 • LVB: betere methoden en technieken voor screening
 • Opbrengst 1 jaar Schuldenoffensief Gemeente Tilburg
 • Actualiteiten Wsnp en de toelating tot de Wsnp 
 • In gesprek met de deurwaarder
 • Schuldenrechter
 • Onder bewind en uit de schulden: schuldbemiddeling door bewindvoerder Wsnp voor cliënten in beschermingsbewind

Deze jaarconferentie is bestemd voor (medewerkers van):

 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Leidinggevenden en (beleids)medewerkers Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Bewindvoerders (Wsnp, Beschermingsbewind)
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • Invorderaars gemeentelijke belastingen, medewerkers incasso waterschappen
 • Medewerkers incasso bij woningcorporaties, energie- en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Schuldeisers
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers, medewerkers verslavingszorg
 • Bedrijfsmaatschappelijk werkers
 • Bestuurders en medewerkers vrijwilligersorganisaties, kerken, e.d.

Met onder andere

Senior Adviseur/Projectleider
Federatie Opvang
Voorzitter
NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
Lector Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht
Adviseur, Social Force
Manager Schuldhulpverlening
Gemeente Tilburg
Econoom
en Socioloog