Donderdag 13 december 2018 - Hotel Van der Valk Utrecht
21e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden (APS)
In het minnelijke en het wettelijke traject

21e Jaarconferentie

APS 2018!

Al 21 jaar volgt Studiecentrum Kerckebosch de ontwikkelingen in het minnelijk en het wettelijk traject en bij (vertegenwoordigers van) schuldeisers voor u op de voet. De sprekers lichten de thematiek en ontwikkelingen toe vanuit het gezamenlijke belang om problematische schulden terug te dringen.

Deze jaarconferentie is bestemd voor (medewerkers van):

 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Leidinggevenden en (beleids)medewerkers Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Bewindvoerders (Wsnp, Beschermingsbewind)
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • Invorderaars gemeentelijke belastingen, medewerkers incasso waterschappen
 • Medewerkers incasso bij woningcorporaties, energie- en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Schuldeisers
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers, medewerkers verslavingszorg
 • Bedrijfsmaatschappelijk werkers
 • Bestuurders en medewerkers vrijwilligersorganisaties, kerken, e.d.

Wilt u de foto-impressie zien van de 20e jaarconferentie?

Met onder andere

Voorzitter KBvG
Directeur, Janssen en Janssen Gerechtsdeurwaarders
Voorzitter
NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
Directeur
Schuldbemiddeling Nederland B.V.
Directeur Externe Betrekkingen
Schuldbemiddeling Nederland B.V.
Lector Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht
Adviseur, Social Force
Manager Schuldhulpverlening
Gemeente Tilburg
Manager materiële dienstverlening, Bindkracht10
Voorzitter Signaleringscommissie LOSR, Docent Executie en Beslag (www.schuldinfo.nl)
Oud-wethouder Werk, Inkomen en Participatie, Gemeente Amsterdam,
Voormalig-voorzitter Commissie Werk en Inkomen, VNG
Raadsheer
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden