Donderdag 14 december 2017 - Hotel Van der Valk Utrecht
20e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden (APS)
In het minnelijke en het wettelijke traject

20e Jaarconferentie

Keynote speech “Financiële stress en ons brein” prof. dr. Erik Scherder, Hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de VU en bekend als de ‘Breinprofessor’ uit De Wereld Draait Door

Al 20 jaar volgt Studiecentrum Kerckebosch de ontwikkelingen in het minnelijk en het wettelijk traject en bij (vertegenwoordigers van) schuldeisers voor u op de voet. De sprekers lichten de thematiek en ontwikkelingen toe vanuit het gezamenlijke belang om problematische schulden terug te dringen.

Lezingen deze dag:

 • Armoede, schulden & participeren in de samenleving

 • Professionalisering in de schuldhulpverlening

 • 20 jaar Aanpak van Problematische Schulden: terugblik en vooruitblik

Thema's van de deelsessies:

 • Vereenvoudiging beslagvrije voet

 • Licht verstandelijke beperking (LVB) en schuldenproblematiek

 • Schouders eronder in de aanpak van problematische schulden

 • Verbeterde screening van cliënten schuldhulpverlening en beschermingsbewind: Mesis 3.0

 • Inspiratiesessie ‘Ongehoord’ - Het echte verhaal achter schulden en armoede

 • Actualiteiten Wsnp en de toelating tot de Wsnp

 • Stress-sensitieve dienstverlening: het ontwikkelen van levensvaardigheden

 • Debatsessie “ Het innen van particuliere schulden” de menselijke maat voorbij?’

 • Schaarste, schulden en gedrag: van theorie naar nieuwe aanpakken in de praktijk

 • Speaking Minds: hoe kunnen we armoede en schulden bij jongeren terugdringen?

 • Verdieping en actualiteiten Participatiewet: algemene en bijzondere bijstand

 • Vroegsignalering van schulden: op zoek naar de verborgen doelgroep

Deze jaarconferentie is bestemd voor (medewerkers van):

 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Leidinggevenden en (beleids)medewerkers Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Bewindvoerders (Wsnp, Beschermingsbewind)
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • Invorderaars gemeentelijke belastingen, medewerkers incasso waterschappen
 • Medewerkers incasso bij woningcorporaties, energie- en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Schuldeisers
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers, medewerkers verslavingszorg
 • Bedrijfsmaatschappelijk werkers
 • Bestuurders en medewerkers vrijwilligersorganisaties, kerken, e.d.

Met onder andere

Voorzitter
NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
Radio & tv-presentator
.
Lector Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht
Adviseur, Social Force
Manager materiële dienstverlening, Het Inter-Lokaal
Voorzitter Signaleringscommissie LOSR, Docent Executie en Beslag (www.schuldinfo.nl)
Hoogleraar Klinische Neuropsychologie
Vrije Universiteit en bekend als de ‘Breinprofessor’ uit De Wereld Draait Door
Vice-president
Rechtbank Overijssel