Donderdag 13 december 2018 - Utrecht
21e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden (APS)
In het minnelijke en het wettelijke traject
De Aanpak van Problematische Schulden

21e Jaarconferentie APS 2018

Profiteer tot 2 oktober van 100 euro vroegboekkorting!

Al 21 jaar volgt Studiecentrum Kerckebosch de ontwikkelingen in het minnelijk en het wettelijk traject en bij (vertegenwoordigers van) schuldeisers voor u op de voet. De sprekers lichten de thematiek en ontwikkelingen toe vanuit het gezamenlijke belang om problematische schulden terug te dringen.

Onder andere de volgende thema's komen aanbod:

 • Helicopterview Aanpak van problematische Schulden
 • 20 jaar Wsnp
 • Juridische APK
 • Onder bewind en uit de schulden
 • In gesprek met de deurwaarder
 • Hoe schulden juist de meest kwetsbaregroep groepen treffen
 • Schuldenrechter
 • Actualiteiten Wsnp en toelating tot de Wsnp

Deze jaarconferentie is bestemd voor (medewerkers van):

 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Leidinggevenden en (beleids)medewerkers Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Bewindvoerders (Wsnp, Beschermingsbewind)
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • Invorderaars gemeentelijke belastingen, medewerkers incasso waterschappen
 • Medewerkers incasso bij woningcorporaties, energie- en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Schuldeisers
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers, medewerkers verslavingszorg
 • Bedrijfsmaatschappelijk werkers
 • Bestuurders en medewerkers vrijwilligersorganisaties, kerken, e.d.

Met onder andere

Senior Adviseur/Projectleider
Federatie Opvang
Voorzitter
NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
Lector Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht
Adviseur, Social Force
Manager Schuldhulpverlening
Gemeente Tilburg
Oud-wethouder Werk, Inkomen en Participatie, Gemeente Amsterdam,
Voormalig-voorzitter Commissie Werk en Inkomen, VNG