Donderdag 13 december 2018 - Hotel Van der Valk Utrecht
21e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden (APS)
In het minnelijke en het wettelijke traject
De Aanpak van Problematische Schulden

21e Jaarconferentie APS 2018

Profiteer tot 2 oktober van 100 euro vroegboekkorting!

Al 21 jaar volgt Studiecentrum Kerckebosch de ontwikkelingen in het minnelijk en het wettelijk traject en bij (vertegenwoordigers van) schuldeisers voor u op de voet. De sprekers lichten de thematiek en ontwikkelingen toe vanuit het gezamenlijke belang om problematische schulden terug te dringen.

 

De volgende thema's komen aanbod:

 • Helicopterview Aanpak van problematische Schulden
 • 20 jaar Wsnp
 • Juridische APK
 • Onder bewind en uit de schulden
 • In gesprek met de deurwaarder
 • Hoe schulden juist de meest kwetsbaregroep groepen treffen
 • Schuldenrechter
 • Actualiteiten Wsnp en toelating tot de Wsnp

Deze jaarconferentie is bestemd voor (medewerkers van):

 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Leidinggevenden en (beleids)medewerkers Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Bewindvoerders (Wsnp, Beschermingsbewind)
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • Invorderaars gemeentelijke belastingen, medewerkers incasso waterschappen
 • Medewerkers incasso bij woningcorporaties, energie- en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Schuldeisers
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers, medewerkers verslavingszorg
 • Bedrijfsmaatschappelijk werkers
 • Bestuurders en medewerkers vrijwilligersorganisaties, kerken, e.d.

Wilt u de foto-impressie zien van de 20e jaarconferentie?

Met onder andere

Senior Adviseur/Projectleider
Federatie Opvang
Voorzitter
NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren
Directeur
Beschermingsbewindkantoor Nederland
Lector Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht
Adviseur, Social Force
Manager Schuldhulpverlening
Gemeente Tilburg
Manager materiële dienstverlening, Bindkracht10
Voorzitter Signaleringscommissie LOSR, Docent Executie en Beslag (www.schuldinfo.nl)
Oud-wethouder Werk, Inkomen en Participatie, Gemeente Amsterdam,
Voormalig-voorzitter Commissie Werk en Inkomen, VNG
Raadsheer
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden