23e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Opening en welkom door de dagvoorzitter