22e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
In het minnelijke en het wettelijke traject

Over dit congres

Organisatie
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Datum:
Donderdag 12 december 2019

Locatie:
Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 -6
3526 KV Utrecht

Daarna:
€ 395,00 excl. BTW. per persoon
€ 375,00 excl. BTW. per persoon bij gelijktijdige aanmelding uit één en dezelfde organisatie

Inclusief koffie, thee, lunch en (digitaal) documentatiemateriaal.

Deze jaarconferentie is bestemd voor (medewerkers van):

 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Leidinggevenden en (beleids)medewerkers Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Bewindvoerders (Wsnp, Beschermingsbewind)
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • Invorderaars gemeentelijke belastingen, medewerkers incasso waterschappen
 • Medewerkers incasso bij woningcorporaties, energie- en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Schuldeisers
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers, medewerkers verslavingszorg
 • Bedrijfsmaatschappelijk werkers
 • Bestuurders en medewerkers vrijwilligersorganisaties, kerken, e.d.

Accreditatie

 • BPBI 5.00 punten
 • KBvG 5.00 PE-punten
 • Kiwa NEN 6.00
  Kennis
 • NBPB 5.00 lesuren
 • NVVBS 6.00 punten
  6 punten vaardigheid
 • VeWeVe
  Bewindvoerders en curatoren
 • Wsnp 5.00
  5 punten kennis