24e Jaarconferentie
De Aanpak van Problematische Schulden
Profiteer van 100 euro vroegboekkorting t/m 15 oktober

Over dit congres

Datum:
Donderdag 16 december 2021

Locatie:
Hotel Theater Figi Zeist

Corona-toegangsbewijs verplicht
Volgens de richtlijnen van zowel de overheid als deze locatie is voor het bijwonen van deze bijeenkomst een geldig corona-toegangsbewijs (vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve coronatest) verplicht. Alle informatie hierover vindt u op onze website: https://www.kerckebosch.nl/klantenservice/coronabeleid

Tarieven
€ 295,00 excl. BTW per persoon (t/m 15 oktober 100 euro vroegboekkorting)

Daarna:
€ 395,00 excl. BTW per persoon.
€ 375,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,- excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Bestemd voor

  • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
  • Schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
  • Leidinggevenden en (beleids)medewerkers Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
  • Bewindvoerders (Wsnp, Beschermingsbewind)
  • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
  • Invorderaars gemeentelijke belastingen, medewerkers incasso waterschappen
  • Medewerkers incasso bij woningcorporaties, energie- en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
  • Schuldeisers
  • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
  • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
  • Sociaal raadslieden, maatschappelijk werkers, medewerkers verslavingszorg
  • Bedrijfsmaatschappelijk werkers
  • Bestuurders en medewerkers vrijwilligersorganisaties, kerken, e.d.

Accreditatie

  • HORUS (in aanvraag)
  • KBvG (in aanvraag)
  • Kiwa NEN (in aanvraag)
  • NVVBS (in aanvraag)
  • Wsnp (in aanvraag)