Conferentie
25e Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden (APS)

mr. André Moerman

Manager Hulp bij geldzaken
Bindkracht10

Voorzitter Signaleringscommissie, Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR)
Eigenaar www.schuldinfo.nl